Zespół Szkół w Górznie

EEG Biofeedback

 

           Zespół Szkół Specjalnych w Górznie posiada sprzęt pozwalający na diagnostykę i terapię metodą EEG Biofeedback. Placówka wzbogaciła się w ten sprzęt dzięki projektowi  współfinansowanemu przez EFS w  2007 r.

Co daje EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, przyswajanie materiału przed egzaminami, a także organizację pracy, jej właściwe planowanie, uczy relaksacji i wewnętrznego wyciszenia.

 


Jak przebiega trening?

Podczas treningu EEG Biofeedback, uczysz się świadomie przełączać ze stanu rozkojarzenia do stanu skupienia uwagi, ze stanu rozluźnienia do zapału do pracy, ze stanu rozdrażnienia do uspokojenia i wyciszenia.

 


Dlaczego tylko niektóre dzieci osiągają sukces w szkole?

 
Jeżeli Twoje dziecko:

 • łatwo się rozprasza i jest niecierpliwe,
 • trudno zabiera się do nauki,
 • odkłada na potem różne sprawy,
 • ma trudności ze zrozumieniem poleceń,
 • często myli cyfry i litery,
 • nie nadąża z wykonaniem poleceń na sprawdzianach,
 • często nie kończy zadań,
 • popełnia drobne pomyłki,
 • bywa agresywne,
 • silnie stresuje się przed sprawdzianami,
 • często pod jego adresem padają słowa "zdolny, ale leń",
 • jest nieśmiałe

trening EEG Biofeedback jest właśnie dla Twojego dziecka! 

Dla osób zdrowych:

- w celu poprawy szybkości zapamiętywania i uczenia się
- w celu pozyskania lepszych wyników sportowych
- dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem
- dla osób pracujących twórczo
- dla osób przeżywających tremę, napięcie wewnętrzne, mających złą samoocenę.Planowanie terapii - zasady ogólne :

Częstotliwość spotkań:
Minimalnie: 1 raz w tyg. (30-45 min.)
Optymalnie: 2-3 razy w tygodniu
Możliwe są także sesje odbywające się codziennie np. w zaburzeniach lękowych

Liczba sesji EEG-Biofeedback :

Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 10-15 spotkań; osoby zdrowe dla
usprawniania funkcji poznawczych, menadżerowie, sportowcy) takie, które wymagają
systematycznej pracy przez ok. 40-60 sesji (np. ADHD, dysleksja) długoterminowe (np.
epilepsja, afazja - aż 80 - 100 sesji). W przypadku zaburzeń typu ADHD poprawę można uzyskać
już po ok. 20 spotkaniach lecz, aby efekty były satysfakcjonujące i trwałe konieczne jest   40-60 spotkań.

EEG BIOFEEDBACK wykorzystywany jest także do terapii dzieci autystyczny,    w określonych warunkach (dwóch terapeutów, ograniczenie bodźców wizualnych), a ilość sesji obejmuje nawet ponad 300 zabiegów, w układzie dwóch sesji terapeutycznych w tygodniu

 

Badania naukowe wykazały 94-98% skuteczności w poprawie koncentracji uwagi,
w innych zaburzeniach wyniki od 60-75 % .

  
EEG Biofeedback  to biologiczna  metoda terapii, całkowicie bezpieczna jak każde uczenie się  nie powodująca żadnych skutków ubocznych (w odróżnieniu od podawania leków). Uzyskana poprawa jest trwała, jak umiejętność czytania czy jazdy na rowerze  w mózgu tworzy się bowiem zupełnie nowy, poprawny wzorzec fal mózgowych.

Metoda jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje żadnych skutków ubocznych.