Zespół Szkół w Górznie

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GÓRZNIE

Zespół Szkół Specjalnych w Górznie specjalizuje się w łączeniu zajęć i terapii pod kątem indywidualnych potrzeb dziecka. Uczniami szkoły są dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. W szkole prowadzone są też zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla głęboko upośledzonych.

Do dyspozycji podopiecznych placówki w Górznie pozostaje zespół specjalistów z dziedziny pedagogiki, logopedii, neurologopedii, fizjoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii  i psychologii. Uczniowie objęci są również opieką lekarską, w tym lekarza rehabilitacji ruchowej, neurologa i pulmonologa.

 

        

 

OFERTA EDUKACYJNA

 •        ZAJĘCIA LEKCYJNE
 •       KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ (przyrodnicze, muzyczne,  informatyczne, redakcyjne)
 •       EEG BIOFEEDBACK
 •       ZAJĘCIA REWALIDACYJNE (wspomaganie rozwoju   i  eliminowanie deficytów rozwojowych z wykorzystaniem różnych            metod)
 •      ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE (dla  dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną)
 •      TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA (dla dzieci z  zaburzeniami komunikacji i wadami wymowy)
 •      MUZYKOTERAPIA (zabawy przy muzyce)
 •      ZAJĘCIA NA BASENIE
 •      ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI CZYTELNICZE  (BIBLIOTEKA)
 •      ŚWIETLICA

 

 

 

OFERTA REHABILTACYJNA

 

 •        REHABILITACJA RUCHOWA (metoda PNF, metoda      neurofizjologiczna- NDT-BOBATH, rotor, kombinezon TheraSuit, plastrowanie dynamiczne, ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia oddechowe)
 •        SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 •        TERAPIA ZAJĘCIOWA
 •        HYDROTERAPIA
 •        TRENING MARSZOWY Z PRZYBORAMI (NORDIC WALKING)

   

 

W Zespole Szkół w Górznie uczniowie uczestniczą w różnych imprezach okolicznościowych, biorą też udział w wycieczkach, zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych, przeglądach piosenek  i konkursach organizowanych przez inne placówki.

Bogata oferta zajęć umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, artystyczny i fizyczny na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.

 


 

REKRUTACJA

 

Aby zostać uczniem  szkoły stacjonarnej (uczniowie uczęszczający na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne

w ciągu całego roku szkolnego) należy dostarczyć następujące dokumenty:

 
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • skierowanie z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, ortopedycznej,                                   traumatologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej,                                      diabetologii dziecięcej,
 • lub skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do szpitala,
 • lub skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Rehabilitacyjnej w Górznie.


Aby zostać uczniem  szkoły przy Centrum Rehabilitacji w Górznie

( uczniowie korzystający z rehabilitacji   i uczęszczający na zajęcia edukacyjne w czasie pobytów turnusowych)
należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala od lekarza specjalisty: pulmonologa, alergologa, ortopedy,  reumatologa, lekarza rehabilitacji, neurologa,
 • lub skierowanie z oddziału szpitalnego: pediatrycznego, ortopedycznego, neurologicznego, neurochirurgicznego, rehabilitacyjnego, pulmonologicznego, reumatologicznego,
 •  lub skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Rehabilitacyjnej w Górznie.

KONTAKT

Zespół Szkół Specjalnych
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

 tel./fax: 65 536-12-19
tel.: 65 529-80-34
e-mail: zss.gorzno@wp.pl
http://www.zssgorzno.pl